Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

karmelciastkoczekolada
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viasofever sofever

March 12 2015

karmelciastkoczekolada
Reposted fromletthisbemy letthisbemy vialifeless lifeless

February 28 2015

6172 72d5 390

February 26 2015

karmelciastkoczekolada
7145 e5f5 390
karmelciastkoczekolada

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Yoh Asakura
karmelciastkoczekolada
1518 9374 390

January 22 2015

0659 48af 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaawakened awakened

January 20 2015

karmelciastkoczekolada
3562 f56a 390
Reposted fromhomedesigning homedesigning
karmelciastkoczekolada
4035 ae88 390
karmelciastkoczekolada
2543 83df 390
Reposted fromhomedesigning homedesigning

December 23 2014

karmelciastkoczekolada
Największą zbrodnią, jaką możesz popełnić wobec swojej kobiety i waszego związku, jest obojętność. Nie mam zielonego pojęcia, na jakiej zasadzie to działa, ale te cudowne istoty, które są w stanie przeżyć ból wypychania na świat noworodka przez swoje piękne kuciapki i potrafią potem jeszcze chcieć się pieprzyć, nie wykształciły przeciw niej żadnego mechanizmu obronnego. Zniosą zdradę, plaskacza (co nie znaczy, że masz zacząć ją bić. Kto uderzy kobietę poza łóżkiem i bez wyraźnej zachęty, ten świnia, a nie facet. Chyba, że zasłużyła), chlanie i zbieranie za tobą brudnych skarpet. Przeżyją, kiedy kogoś zamordujesz. Zniosą to, że nazywasz się mężczyzną, chociaż oglądasz kucyki, albo inne chińskie bajki. Ale zacznij okazywać obojętność, a coś w nich zaczyna umierać. Powoli usychają.
— Konrad Jurecki
Reposted fromzabka zabka viafuckmysoul fuckmysoul

December 01 2014

karmelciastkoczekolada
3689 fb77 390
Reposted fromowca owca viafuckyoulittle fuckyoulittle

November 26 2014

karmelciastkoczekolada
W piątki lżej mi na duszy. Ciężar obowiązków przejmuje wątroba.
Reposted fromjozefspace jozefspace viaalcohoolic alcohoolic

November 25 2014

karmelciastkoczekolada
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa

March 18 2013

karmelciastkoczekolada
Żaden z ciebie skurwiel ajj, tylko mały, słaby chuj bez jaj.
Reposted fromexploode exploode viaikropka ikropka

February 12 2013

karmelciastkoczekolada

When someone asks you questions in the morning

when someone asks you a question in the morning
Reposted fromhighhopes highhopes viadoubleespresso doubleespresso

February 01 2013

karmelciastkoczekolada
7710 1a91 390
Reposted fromlabellavita labellavita viabamboocha bamboocha
karmelciastkoczekolada
Siedem odcieni grzechu w jednym, kuszącym spojrzeniu...
Reposted fromvievse vievse viasofever sofever

January 09 2013

karmelciastkoczekolada
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapamparejra pamparejra

December 03 2012

karmelciastkoczekolada
6427 4972 390
Reposted fromemigracja emigracja viasofever sofever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl